Το κείμενο είναι στα αγγλικά :

http://www.pravoslavie.ru/english/49583.htm