Αγιογραφία που δε θα συναντήσετε πουθενά…απεικονίζει…τον Ιησού Χριστό σε μεγάλη ηλικία…Εντός τριγώνου.