Στην εφημερίδα Απογευματινή 19-9-1962 μια επιστολή του Ευάγγελου Ελευθεράκη αναφέρει πως ένα ωοειδές έντονα φωτισμένο αντικείμενο εμφανίστηκε από τα νοτιοανατολικά πάνω από το χωριό Λιθίναι του Λασιθίου και χάθηκε προς το βορρά