Τον Οκτώβριο του 1953 μια ομάδα πιστών που πήγε να τελέσει αγρυπνία στο ναο της Θεοτόκου κοντά στο Αρμένιο Λάρισας αντίκρυσε "το Άγιον Φως σελαγίζον άνωθεν του αρχαίου φρέατος της εκκλησίας οπόθεν λαμβάνεται το αγίασμα". Το θαύμα έγινε τα μεσάνυχτα μόλις είχε τελειώσει η λειτουργία. "Γλυκύτατον κυανούν φως έχον υπερφυσική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια". Οι πιστοί γύρισαν στο Βόλο και διηγήθηκαν το θαύμα "συντελούντες ούτω τα μέγιστα εις την τόνωσιν του θρησκευτικού συναισθήματος και εις την εξύψωσιν της πίστεως" (Εφημερίδα Ακρόπολις 14-10-1953)