Στις 7 Νοεμβρίου 1951 στις 1 το μεσημέρι ένας φωτεινός δίσκος διέγραψε επί μισή ώρα κύκλους και χάθηκε αφήνοντας μία υπόλευκη ταινία νεφελώματος.