Το σούρουπο της 4ης Αυγούστου 1907 μια ραγδαία νεροποντή προκάλεσε ζημιές και καταστροφές στις σταφυδοκαλλιέργειες. Οι σφοδροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και κατέστρεψαν στέγες. Έντρομοι οι κάτοικοι της περιοχής Παναγιά, έτρεξαν να βρουν  καταφύγιο στην εκκλησία της Παναγίας. Εκεί όμως...

παρέστησαν προ θαύματος. Αι θύραι του ναού καίτοι καλώς κεκλεισμένοι ηνοίχθησαν αυτομάτως και οι προσδράμονες γονάτιστοί εσταυροκοπούντο προ του τελεσθέντος θαύματος. Ότε ο κυκλών ήτο εις το ζενίθ παρετηρήθη υπερφυσικόν τι φαινόμενον όπερ ανεξήγητον μένει παρ' άπασιν έτι και νυν. Ολίγα δηλ. βήματα προ του ναού παρουσιάσθη στήλη φωτεινή σπινθηροβολούσα, ολόκληρος δε ο εκεί χώρος εφαίνετο να εβρέχετο υπό πυρός (Εφημερίδα Χρόνος 8-8-1907).