Από την εφημερίδα Εμπρός 28,30/9/1903 και το βιβλίο του Θανάση Βέμπου : Το πνεύμα του Χρόνου, Εκδόσεις Δαιδάλεος

http://www.scribd.com/doc/152110877/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%8C-%CE%91%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B7%CF%82