Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου του 2002, κάτοικοι του χωριού, είδαν ένα στρογγυλό και φωτεινό αντικείμενο, λίγο μεγαλύτερο από το δίσκο του φεγγαριού που με πολύ γρήγορη ταχύτητα, ίσως και τριπλάσια από εκείνη των αεροπλάνων, πετούσε στον ουρανό. Ένας από τους μάρτυρες μου είπε πως είδε και περιμετρικά στρογγυλά παράθυρα ακριβώς όπως ήταν και το περίεργο ιπάμενο αντικείμενο που είχε περάσει ξανά από τη περιοχή, πριν τουλάχιστον τριάντα χρόνια.