Εμφάνιση φτερωτού πλάσματος που παρατήρησε το 1976 ή 1977 ο Μανώλης Σ.με το ερασιτεχνικό του τηλεσκόπιο από την πόλη της Ροδου.