Εφημερίδα " Τα Νέα ", 31 Μαίου 1954. Ένας χωρικός συνοδευόμενος υπό τις πενθεράς του έφερε το μικρό τέκνον του το οποίο έπασχε από εκζέματα εις το εκεί ξωκλήσι του Αγ. Νικολάου δια να επικαλεσθεί τη χάρη του Αγίου. Καθ' οδόν όμως εμφανίσθει, ως λέγει, μια μαυροφορεμένη γυναίκα η οποία όμως εξηφανίσθη μετ' ολίγον. Ταυτοχρόνως όμως εξηφανίσθησαν η πεθερά και το τέκνο και όπως αφηγήθη αργότερον η πενθερά, η μαυροφορεμένη γυναίκα ήταν η Αγ. Παρασκευή η οποία οδήγησεν αυτή και το τέκνον εις την εκκλησία του χωριού Λαχανόκηπος όπόθεν εξηφανίσθη. Εν τω μεταξύ το έκζεμα του μικρού εθεραπεύθη. Εκατοντάδες πιστών προσέρχονται και προσκυνούν.