Κοιτάξτε τις σβάστικες στο αγγείο και τον εποχιακό σχηματισμό της μικρής άρκτου γύρω από τον πολικό αστέρα. Από αυτόν τον σχηματισμό πήραν οι λαοί το σχέδιο της σβάστικας; Ο αστρικός χάρτης της φωτογραφίας δείχνει τον σχηματισμό όπως είναι σήμερα. Αν μπορέσετε να βρήτε τον αντίστοιχο χάρτη για το 4000 π.Χ. η ομοιότητα είναι ακόμα πιο φανερή.