11/7/2010. Το αντικείμενο ήταν φωτεινό (λευκού χρώματος σαν να κιτρίνιζε) και στρογγυλό.