15 Οκτωβρίου 1954. Ένα τηλεγράφημα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα της Αγιάσου στη Λέσβο, αναφέρει ένα «φωτεινό φαινόμενο» το οποίο παρατηρήθηκε από εκατοντάδες ντόπιους. Το UFO ήταν κυκλικό και πετούσε σε υψόμετρο 2-3000 μέτρα για περίπου μισή ώρα. Μετά εξαφανίστηκε για να ξαναεμφανιστεί μετά από 10 λεπτά, χωρίστηκε σε δύο κομμάτια τα οποία εξαφανίστηκαν κινούμενα σε δύο ξεχωριστές κατευθύνσεις.