(Σημ. Aragorn : Τα παρακάτω τα βρήκα σε ένα παλιό μήνυμα από το newsgroup I_UFO. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοεί, όποιος ξέρει κάτι παραπάνω ας μας πει).

Πολλές θεωρίες έχουν δημιουργηθεί από την ανακάλυψη της Τετραεδρικής Γεωμετρίας στην αρχιτεκτονική κατασκευή των πυραμίδων του πλανήτη του Άρη. Μία σχέση η οποία έχει αποκαλυφθεί φαίνεται πως έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία για την κατανόηση του σύμπαντος. Η ίδια Τετραεδρική Γεωμετρία η οποία ανακαλύφθηκε στον Άρη έχει τώρα αποδειχθεί πως είναι η μαθηματική βάση των σχημάτων που έχουν τα γράμματα τα οποία αποτελούν το Ελληνικό, το Αραμαϊκό και το Εβραϊκό αλφάβητο