Όταν η αποστολή του Pumpelly επέστρεψε από το Τουρκεστάν το 1904, ένα από τα μέλη της αποστολής έφερε θραύσματα κεραμικού σκεύους τα οποία με την πρώτη ματιά ήταν απολύτως όμοια με τα διάστικτα αγγεία που βρέθηκαν στη Βασιλική εκείνη την περίοδο… Η μεγάλη ομοιότητα ανάμεσα στα δύο υλικά, για τα οποία ο συγγραφέας έχει προσωπική γνώση, αφού τα μελέτησε και τα δύο μαζί, εξηγείται πιο εύκολα αν πούμε πως υπήρχε επαφή μεταξύ των δύο λαών παρά αν ισχυριστούμε την τύχη.