Στην Άνδρο και στην Teos νερό έτρεχε από την πηγή του Διονύσου το οποίο μετατρεπόταν σε κρασί κατά τη διάρκεια της εορτής του, στις 5 και 6 Ιανουαρίου «Pliny the Elder, Natural History». Ο γάμος της Κανά τοποθετείται στις 6 Ιανουαρίου σύμφωνα με το χριστιανικό ημερολόγιο. (Σημ. Aragorn : Στον γάμο της Κανά ήταν που ο Χριστός είπε : «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή» για να δείξει την ανωτερότητά του σε σχέση με τον Διόνυσο. Μια ανωτερότητα που όπως φαίνεται από την αναφορά είναι κλεμμένη ).