Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα» της 20ης Μαρτίου 1953, στο χωριό Φούρκα της Χαλκιδικής ένας μυστηριώδεις υποχθόνιος θόρυβος ακουγόταν επανειλημμένα κάτω από μια εκκλησία η οποία χρησίμευε και για σχολείο. Το δημοσίευμα καταλήγει : «Ο επιθεωρητής της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως εις τον οποίο αναφέρθη το γεγονός πρότεινε να κληθεί ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας ίνα δεηθεί δια την κατάπαυσιν της βοής».