Ένα «στοιχειό» ακουγόταν το βράδυ να βγάζει ένα ήχο που περιγραφόταν σαν «κλάμα μικρού παιδιού»