Εκεί υπάρχει ο «στοιχειωμένος αργαλειός». Πολλές φορές τα τσοπανόπουλα του χωριού έλεγαν πως περνώντας από εκεί μετά τα μεσάνυχτα άκουγαν ένα χαρακτηριστικό θόρυβο σαν εκείνο που κάνουν τα μεταλλικά αντικείμενα όταν σέρνονται πάνω στη γη ή χτυπάνε σε πέτρες.