Καλοκαίρι 1947-48. Εμφάνιση ενός δισκοειδούς αντικειμένου με άσπρο-μεταλλικό χρώμα που κινείτο αθόρυβα από νότο προς βορρά, με μια πλαστική κίνηση «ημιτονοειδούς καμπύλης»