Ένα παράξενο γεγονός λαμβάνει χώρα στην εκκλησία που ονομάζεται Παναγιά στο Σαμάκι. Μια φασματική θρησκευτική πομπή εμφανίζεται να βγαίνει από την εκκλησία και να προχωρά προς τα Κιόνια μέσα στο λαγκάδι για να καταλήξει να κάνει μία φασματική τελετουργία αγιασμού στο νερό.