Στο κάτω δρόμο του Βόθωνα υπάρχουν «ξωτικόσπιτα». Έτσι ονομάζονται αφού οι διαστάσεις τους είναι πολύ μικρές και το μόνο που θα μπορούσε να ζει εκεί μέσα είναι ξωτικά ή νάνοι.