Τι σχέση μπορεί να έχει η Παναγία και τα γουρουνόπουλα ; Εκ πρώτης όψεως καμία. Και όμως πόσοι από εσάς δεν παρευρεθήκατε σε αυγουστιάτικο και δη δεκαπενταυγουστιάτικο πανηγύρι με μεζέ …γουρουνόπουλο ; Πιστεύω αρκετοί από εσάς. Στην Κρήτη το λένε καπρικό και το τρώνε σε κάποια χωριά σε πανηγύρια το δεκαπενταύγουστο, στην Λακωνία την γουρουνοπούλα τη λένε μπουζοπούλα και στην Μεσσηνιακή Μάνη π.χ Καρδαμύλη την τρώνε το δεκαπενταύγουστο. Επίσης στην Θήβα μια εβδομάδα μετά το δεκαπενταύγουστο ξεκινά εμποροπανήγυρη με γουρουνόπουλο, στις 20 Ιουλίου ( συγκρατήστε αυτήν την ημερομηνία ) στο Κεφαλάρι της Ζήρειας τρώνε γουρουνόπουλα, …. Σκοπός μας όμως δεν είναι να παρουσιάσουμε όλα τα μέρη της Ελλάδας όπου κατά το δεκαπενταύγουστο τρώνε γουρουνόπουλο. Αλήθεια, αναρωτηθήκατε ποτέ μήπως αυτό έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα; Mα ας είμαστε επιτέλους σοβαροί. Και τα γουρουνοφαγοπότια στην αρχαιότητα θα τα ανάγουμε ; Aιλιανός De Natura Animalium X, 16 ( Περί ζώων ιδιότητος ) Χ, 16 Ακούω δε και Μανέθωνα τον Αιγύπτιον, σοφίας ες άκρον εληλακότα άνδρα, ειπείν ότι γάλακτος υείου ο γευσάμενος αλφών υποπίμπλαται και λέπρας΄ μισούσιν δε άρα οι Ασιανοί πάντες τάδε τα πάθη. Πεπιστεύκασιν δε Αιγύπτιοι την υν και ηλίω και σελήνη εχθίστην είναιʼ όταν ουν πανηγυρίζωσιν τη σελήνη, θύουσιν αυτή άπαξ του έτους υς, άλλοτε δε ούτε εκείνη ούτε άλλω τω των θεών τόδε το ζώον εθέλουσι θύειν. [ Πληροφορούμαι ότι και ο Αιγύπτιος Μανέθων, ένας άνδρας που έφθασε στην κορυφή της σοφίας, είπε πως εκείνος που γεύεται γάλα γουρούνας γεμίζει από την υπόλευκη λέπρα του προσώπου και από την λέπρα του σώματος. Τις ασθένειες αυτές τις αποστρέφονται όλοι οι Ασιατικοί λαοί. Και οι Αιγύπτιοι πιστεύουν ότι η γουρούνα είναι πάρα πολύ μισητή στον ήλιο και την σελήνη. Όταν πανηγυρίζουν την γιορτή της σελήνης, θυσιάζουν προς αυτήν μια φορά το χρόνο γουρούνες, και ποτέ άλλοτε, ούτε σ εκείνην ούτε σε άλλον θεό θέλουν να θυσιάζουν αυτό το ζώο. ] Χοντρά … μας τα λέει ο Μανέθων. Δεδομένου ότι [.. Θεούς δ είναι ήλιον και σελήνην ΄ τον μεν Όσιριν, την δʼ Ίσιν καλουμένην, ..] όπως λέγει ο Μανέθων στην ʽʼΦυσικών Επιτομήʼʼ, καταλήγουμε στο αβίαστο συμπέρασμα ότι οι γουρουνοπούλες θυσιάζονταν προς την Ίσιδα. Γνωρίζουμε, όμως, ότι η Ίσις ταυτίζεται με την παρθένο Αθηνά, η δε λατρεία της παρθένου Αθηνάς μετεξελίχθη μετά την επισημοποίηση του Χριστιανισμού σε αυτήν της παρθένου Μαρίας ή αλλιώς Παναγίας. Τα δε Παναθήναια εορτάζονταν στις 28 του μήνα Eκατομβαιώνος (Ιουλίου), γύρω στις 20 Ιουλίου, όχι πολύ μακριά από τον Αύγουστο και το δεκαπενταύγουστο. Επίσης γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και το μεγαλύτερο …φεγγάρι είναι το Αυγουστιάτικο. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Με αφορμή όμως το […είπε πως εκείνος που γεύεται γάλα γουρούνας γεμίζει από την υπόλευκη λέπρα του προσώπου και από την λέπρα του σώματος. Τις ασθένειες αυτές τις αποστρέφονται όλοι οι Ασιατικοί λαοί. Και οι Αιγύπτιοι πιστεύουν ότι η γουρούνα είναι πάρα πολύ μισητή στον ήλιο και την σελήνη…], μήπως αυτός είναι και ο λόγος που η βρώση του χοιρινού είναι απαγορευμένη στον Ιουδαϊσμό ; Σύμφωνα με τα Αιγυπτιακά του Μανέθωνος 233-234 …ει καθαράν από τε λεπρών και των άλλων μιαρών ανθρώπων την χώραν άπασαν ποιήσειεν. ησθέντα δε τον βασιλέα πάντας τους τα σώματα λελωβημένους εκ της Αιγύπτου συναγαγείν.., δηλαδή […εάν καθαρίση ολόκληρην την χώραν από τους λεπρούς και τους άλλους μιαρούς ανθρώπους. Ο βασιλιάς ευχαριστήθηκε και συνάθροισε όλους τους σημαδεμένους της Αιγύπτου…] και παρακάτω 235 …είναι δε τινάς εν αυτοίς και των λογίων ιερέων φησί λέπρα συνεσχημένους…, δηλαδή […και λέγει ακόμη ότι μεταξύ αυτών υπήρχαν και μερικοί από τους σοφούς ιερείς, που είχαν προσβληθεί από λέπρα…] και ακόμη παρακάτω 237-238 …των δε εν ταις λατομίαις ως χρόνος ικανός διήλθεν ταλαιπωρούντων, αξιωθείς ο βασιλεύς ίνα προς κατάλυσιν αυτοίς και σκέπην απομερίση την τότε των Ποιμένων ερημωθείσαν πόλιν Αύαριν συνεχώρησεν ΄έστι δʼ η πόλις κατά την θεολογίαν άνωθεν Τυφώνιος. Οι δε εις ταύτην εισελθόντες και τον τόπον τούτοι εις απόστασιν έχοντες, ηγεμόνα αυτών τινάς των Ηλιοπολειτών ιερέων Οσάρσηφον…, δηλαδή […αυτών που για πολύ χρόνο ταλαιπωρούνταν στα λατομεία, άκουσε την παράκληση ο βασιλιάς, να τους ξεχωρίση δηλαδή κάποιον τόπο για εγκατάσταση και κατοικεία, και τους παρεχώρησε την πόλη Αύαριν, που ήταν έρημη ύστερα από την φυγή των Ποιμένων ( βλέπε Υκ-σώς ή Βασιλείς Ποιμένες ). Κατά την ιερή παράδοση η πόλη αυτή βρισκόταν άνωθεν του Τυφώνιος. Εκείνοι, αφού μπήκαν στην πόλη και είχαν πλέον αυτήν ως βάση, διόρισαν για αρχηγό τους κάποιον από τους Ηλιοπολίτες ιερείς, τον Οσάρσηφον…]. Τελειώνοντας στο 250 …ιερεύς, το γένος Ηλιοπολίτης, όνομα Οσαρσήφ από του εν Ηλιουπόλει θεού Οσίρεως, ως μετέβη εις τούτο το γένος, μετετέθη τούνομα και προσηγορεύθη Μωυσής…, δηλαδή […ο ιερέας, ο οποίος είχε θεσμοθετήσει σ΄αυτούς το πολίτευμα και τους νόμους και καταγόταν από την Ηλιούπολη και ονομαζόταν Οσαρσήφ, από το όνομα του θεού Οσίρεως, όταν προσχώρησε σ΄αυτόν τον λαό, άλλαξε το όνομα του σε Μωυσή]. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι οι Εβραίοι, όντες απόγονοι των Υκσώς, περιορίστηκαν στην πόλη του Τυφώνα ή Σεθ, Άυαριν. Εκεί βρίσκονταν υπό περιορισμό μαζί με άλλους λεπρούς Αιγυπτίους. Ενδεχομένως να τρέφονταν και με γάλα γουρούνας, όντες σε αθλία κατάσταση δουλείας στα λατομεία των Αιγυπτίων, το οποίο να συνέβαλε και στην εμφάνιση της λέπρας. Σημειωτέον ότι η λέπρα ήταν διαδεδομένη και την εποχή του Ιησού. Γνωρίζουμε ότι ένας εκ των δώδεκα μαθητών του Ιησού ήταν και ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο επονομαζόμενος και Ιάκωβος ο μικρός. Ο Αλφαίος όμως δεν είναι όνομα εβραϊκό αλλά ούτε και ελληνικό. Πιθανώς υποδηλώνει τον …λεπρό [ειπείν ότι γάλακτος υείου ο γευσάμενος αλφών υποπίμπλαται και λέπρας]. Ίσως ο παντελώς άγνωστος Αλφαίος να μην ήταν άλλος παρά από τον Σίμωνα τον λεπρό που κατοικούσε στην Βηθανία ( κατά Ματθαίον κς 6-Του δε Ιησού γενομένου εν Βηθανία εν οικεία Σίμωνος του λεπρού ), γνωρίζοντας ότι στην αρχαία Ιερουσαλήμ του Ιησού απαγορευόταν σε λεπρούς να κατοικούν εντός της πόλεως, αλλά ήταν υποχρεωμένοι να κατοικούν μακριά από την πόλη. Επίσης δεδομένου ότι […Και οι Αιγύπτιοι πιστεύουν ότι η γουρούνα είναι πάρα πολύ μισητή στον ήλιο και την σελήνη…], διερωτώμεθα μήπως κρυπτογραφείται και μια αντιπαλότητα ανάμεσα στον Σείριο-Όσιρις-Ήλιος και στον αστερισμό των Υάδων-γουρούνες, αλλά αυτό δεν είναι επί του παρόντος.