Στο κτήμα του ιατρού Ρουχωτά στη Δεματωρά της Ανώγης (όπου υπάρχει σήμερα η οικία και το πηγάδι) προσπαθούσαν να βρουν νερό σκάβοντας πηγάδι αλλά ήταν αδύνατο. Επισκεφθείς ο Άγιος Παναγής τον γιατρό με τον οποίο είχε συγγένεια, κάνοντας το σημείο του Σταυρού καθόρισε το χώρο που έπρεπε να ανοιχθεί το πηγάδι μέσα στο λεμονόκηπο, όπου υπάρχει και σήμερα με άφθονο νερό.