Το Πύθιον ήταν ένας μοναδικός τόπος για τη λειτουργία Μαντείου γιατί στον τόπο αυτό δημιουργείται ένα φαινόμενο που μόνο σε ορισμένα μέρη του Ελλαδικού χώρου παρατηρείται. Ένας τόπος στον οποίο μπορούν ν` ανακλώνται, όλα τα συμπαντικά, ηλεκτρομαγνητικά κύματα...Το έτος 1968 στο Πύθιο παρατηρήθηκε ένα φαινόμενο που έκανε τους κατοίκους να τρομοκρατηθούν. Σε κάποιο σπίτι άκουγαν οι ένοικοι και ο κόσμος ήχους κουδουνιών και φωνές, λες και έβγαιναν μέσα από τη γη. Ο κόσμος τρομοκρατήθηκε και πολλοί εξέλαβαν το φαινόμενο ως «δαιμονικό». Ύστερα από έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ότι «ο χώρος αυτός λειτουργεί σαν "Αντηχείον" δηλαδή δέχεται, ποιος ξέρει, από μακρινές αποστάσεις ήχους οι οποίοι στο σημείο αυτό ανακλώνται. Ήξεραν φαίνεται οι αρχαίοι ημών πρόγονοι που έκαναν Μαντεία και ιερά που παρουσίαζαν υπερφυσικές δυνάμεις.