Η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε στον ομώνυμο όρμο από ψαράδες που είδαν φως στη θάλασσα το οποίο έβγαινε από το βυθό και μετά ανακάλυψαν την εικόνα να πλέει. Η Παναγία έδωσε ονειρικές οδηγίες στους ψαράδες να μην κτίσουν την εκκλησία της στο προεπιλεγμένο σημείο αλλά εκεί που βρίσκεται σήμερα.