Τρία μεγάλα αστέρια με δυνατή λάμψη έγιναν ορατά τις πρώτες εσπερινές ώρες πάνω από τον ουρανό της Εδέσσης και σʼ ένα ύψος στα 1000 μέτρα. Τα τρία αστέρια εκινούντο σχεδόν μία ώρα και ύστερα εξαφανίστηκαν προς τη κατεύθυνση του όρους Βερμίου. Ειδοποιήθηκαν αμέσως από τη χωροφυλακή οι υπηρεσίες αεροπορίας και οι διοικήσεις χωροφυλακής Κατερίνης, Βέροιας και Φλώρινας Την ίδια περίπου ώρα τα ίδια αστέρια επί 25 λεπτά της ώρας ήταν ορατά στις περιοχές Λαρίσης και Ελασσόνας.