Στις 12 Αυγούστου 1967 ο κ. Δημήτρης Τσέλιος, κάτοικος Ζωγράφου, έτυχε μάρτυς της εμφανίσεως ενός ολόκληρου σμήνους ΑΤΙΑ, που διέσχισε τον ουρανό από Βορρά προς Νότο. Ήταν 15-20 αντικείμενα μεγέθους «συνηθισμένου πιάτου» και πετούσαν σε ύψος πάνω από 15000μ, κατά τους υπολογισμούς του ιδίου. Ο σχηματισμός είχε σχήμα τόξου με το κοίλωμα μπροστά και παρέμεινε ορατός ένα περίπου λεπτό.