Τον Ιούλιο του 2005, 4 ζευγάρια κάναμε μπάνιο στην παραλία Κάτω Αχαΐας, σε οργανωμένη παραλία. Είχε νυχτώσει, όταν στον ουρανό ο ένας πρόσεξε κάτι περίεργο. Φαινόταν σαν αντικείμενο, δύο κύκλοι διπλα δίπλα ενωμένοι, και ένας τρίτος να τους αγγίζει από κάτω (σαν τρίγωνο με κύκλους στις γωνίες. Φαινόταν να κινείται, μετά σταμάτησε, οι κύκλοι γύρισαν για λίγο με τη φορά του ρολογιού, μετά για λίγο αντίθετα, μετά άρχισε να μικραίνει ώσπου χάθηκε. Οι κύκλοι ήταν λευκοί μέσα, και κόκκινοι στην περιφέρεια.