Στο μουσείο του Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής υπάρχει ένα Μινωϊκό κρανίο με εμφανή σημάδια από επιτυχημένη εγχείρηση.