Φωτεινά φαινόμενα παρατηρούνται και στις σπηλιές, που από τα αρχαία χρόνια θεωρούνται είσοδοι στον Άδη. Σε ορυχεία, όπως στη Σέριφο, τα φωτεινά φαινόμενα αλλά και άλλες μυστηριώδεις παρουσίες, κάνουν συχνές επισκέψεις.