" Συγκλονιστηκών φάσεων τηλεκινητικά φαινόμενα ", χαρακτήρισε η Απογευματινή της 2ας Αυγούστου 1957 τα περιστατικά που συνέβαιναν τις τελευταίες μέρες στη συνοικία Ρωμέικο του χωριού Κανάλια. Μετά τις 7 το απόγευμα έπεφταν πέτρες στην αυλή ενός ελαιοτριβείου οι οποίες μάλιστα τραυμάτιζαν τους περίοικους. " Αλεπάλληλαι έρευναι των κατοίκων και των οργάνων της χωροφυλακής ουδέ απέδωσαν ", έγραφε το δημοσίευμα. " Εν τω μεταξύ πλείστοι εκ των ενοίκων των κατοικιών που γειτνιάζουν με την λιθοβολούμενην οικίαν έχουν τραυματιστεί και επιδυκνείουν τα τράυματά τους ως και τα προκληθέντα εις τω σώμα των μελανά αιματώματα. Η χωροφυλακή μη αποκλείουσα το ενδεχόμενο της υπάρξεως φαρσέρ προέβη εις αυστηρότατας προειδοποιήσης και ακόμη συνέστησεν εις τους λιθοβολούμενους κατοίκους να προβούν οι ίδιοι εις τη σύλληψιν οιουδήποτε τον οποίον τυχόν θα έβλεπαν να ρίπτη λίθους και να τον προσκομίσουν εις τον σταθμόν.