Στην ανέγερση του ναού της Φανερωμένης στη Σαλαμίνα, η Παναγία έδωσε όχι μόνο συγκεκριμένες οδηγίες για την επιλογή του σημείου αλλά και για την μεταφορά μιας πέτρινης αρχαίας κολώνας στο ναό της από άλλο σημείο του νησιού.