Σ' αυτή την πέτρα ( Α. Γαρούνας) κάθε βράδυ στεκόταν ο ίσκιος μιας γριάς.. Για να τη διώξουν έβαλαν τρία καρφιά στην πέτρα και ένας παπάς έκανε αγιασμό.