Στο μοναστήρι, του Αγίου Παντελεήμονος στο Αγιον όρος ένας μονάχος κρατά την εικόνα των νεομαρτύρων της Βασιλικής οικογένειας, του τσάρου Νικολάου της Ρωσίας. ( Η πυράκτωση και η προβολή που βλέπουμε στην εικόνα δεν προκλήθηκαν από τη λάμψη της φωτογραφικής μηχανής).