Η εικόνα του Αγίου Γεωργίου στη Μονή Ζωγράφου υποτίθεται ότι βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα, ενώ μια φωτεινή στήλη εντόπιζε τη θέση της στο νερό. Η ίδια παράδοση αναφέρει επίσης ότι η εικόνα «επέλεξε» μόνη της τον τελικό τόπο παραμονής της, επειδή "αρνιόταν" να παραλειφθεί : την φόρτωσαν σε ένα μουλάρι, το οποίο αφού περιπλανήθηκε, κατέληξε στη Μονή Ζωγράφου.