Μια βροχή από πέτρες έπεφτε συστηματικά στο σπίτι του ιερέα. Η αστυνομία έστηνε μόνιμες ενέδρες αλλά χωρίς να ανακαλύψει κανέναν. Ο διοικητής της υποδιοίκησης χωροφυλακής Σκριπερού διανυκτέρευσε στο σπίτι του ιερέα ενώ τα αρμόδια όργανα την είχαν περικυκλωσει. Όμως οι πέτρες συνέχιζαν να πέφτουν και κανείς " ένοχος " δεν βρέθηκε.