Μία παράδοση που άκουσε στη Καβάλα ο Abbott στη Καβάλα από ένα Χιώτη, μας λέει πως κάποτε ένας από το Δαφνώνα πήγαινε στη Χώρα και εκεί στο δρόμο στο γεφύρι που το λένε της Κόρης το Γεφύρι συνάντησε μία νέα, ψηλή ασπροφόρα. Τον έπιασε από το χέρι και τον έκανε να χορέψει μαζί της. Αυτός έκανε την ανοησία να μιλήσει και στη στιγμή βουβάθηκε. Ύστερα όμως από λίγες μέρες με διάφορες ευχές έγινε καλά.