Στο βουνό του Βερσιτζιού παλιά περνάγανε δεκαπέντε Βερσιτζιώτες και ήταν μέσα σε αυτούς και ο πατέρας του Μάρκου. Αλλά καθώς περνάγανε τους αρπάξανε και τους δεκαπέντε οι Νεράιδες και τους σκορπίσανε εδώ και εκεί. Και ύστερα από δυο και τρεις μέρες τους βρίσκανε οι άλλοι άνθρωποι του χωριού έτσι πέρα δώθε. Τον πατέρα του Μάρκου δεν τον πήρανε γιατί ήτανε άγιος άνθρωπος και αυτούς τους ανθρώπους δεν τους πειράζουν οι Νεράιδες.