Στο βάλτο που είναι στο Κάτω Σούλι, μία λίμνη λέγεται Δρακονέρα, και το βουνό πο είναι κοντά, της Δρακονέρας το βουνό. Σε αυτό λίγο ψηλότερα από το βάλτο, είναι μία σπηλιά μικρή και από εκεί μέσα βγαίνει ένα στοιχειό. Για αυτό κανείς δεν τολμάει να μπει μέσα εκτός και αν είναι πολλοί και αρματωμένοι.