Παραπάνω από τη θέση Καμάρα είναι μία πόρτα μοναχική φτιαγμένη από τρία μεγάλα πράσινα λιθάρια, τα δύο από αυτά είναι οι παραστάτες και το άλλο το ανώφλι. Αυτή είναι χρισμένη πολύ παλιά και από κάτω από τον ένα παραστάτη είναι χωμένος θησαυρός και από τον άλλο φίδια. Κανείς όμως δεν ξέρει σε ποιον είναι ο θησαυρός και σε ποιον τα φίδια γι’ αυτό και κανείς δεν τολμά να σκάψει για να βωρει το θησαυρό.