Πριν μετονομαστεί σε Καλονέρι ονομαζόταν Βρογγίστα επειδή τα βράδια ακούγονταν δυνατοί κρότοι. «Βροντούσε το μέρος από τα ξωτικά», όπως μαρτυρούσαν οι κάτοικοι. Τη σημερινή ονομασία του το χωριό το οφείλει στο πολύ και καλό νερό του. Η παράδοση λέει ότι για να στεριώσει το χωριό στην τοποθεσία αυτή, ζέψανε δύο τρίχρονα δαμάλια σε ένα ασημένιο αλέτρι και αφού περιχάραξαν τα σύνορα του χωριού, τα έθαψαν μαζί με το αλέτρι.