Στη Χόβολη, επάνω στον Άη Θανάση, που είναι μία μεγάλη κοτρόνα, άμα περνάει κανείς από κάτω καταλαβαίνει μία ωραία, πολύ ωραία μυρωδιά. Εκεί λένε πως ήτανε μία φορά μία κοπέλα και την κυνηγούσανε οι Τούρκοι. Και τότε αυτοί για να μην την πιάσουν και την κάνουν ότι θέλουν, πήγε και γκρεμίστηκε από εκείνη τη κοτρόνα. Και έτσι άγιασε και μυρίζει εκεί πέρα το χώμα.