Κοντά στο λιμάνι είναι θαμμένος ένας Σαραντάπηχος και γι’ αυτό το μέρος εκείνο το λένε Σαραντάπηχο.