Τα πιο εντυπωσιακά αποσπάσματα βίντεο από ΑΤΙΑ στην Ελλάδα και όχι μόνο...

https://www.youtube.com/watch?v=3aLVfQ3cpy8