Πάω ενενήντα τέσσερα χρόνια, είδα και ήρθαν άρρωστοι, να, σαν τα μαλλιά της κεφαλής μου, άλλοι λυσσασμένοι, άλλοι παράλυτοι, άλλοι τρελοί και από είκοσι ένας δεν εγιατρεύετο, πόσαις στέρφαις, που δεν έκαναν παιδιά είδα και ήπιαν το καντήλι της και εγέννησαν. Τώρα τρέχουν στη Τήνο, μνια είναι η χάρη της.Τότε Τήνος και άγιος Τάφος ήταν η Φανερωμένη.