Ο Αλέξανδρος ο Μολωσσός χάθηκε, από τα χέρια ενός Λουκάνιου εξόριστου, διασχίζοντας τον ποταμό Αχέροντα και κοντά στην πόλη Πανδοσία. Αυτό θεωρήθηκε ως μια αξιομνημόνευτη βεβαίωση της προφητικής αλήθειας του μαντείου. Αφού είχε λάβει συμβουλές από τη Δωδώνη να προσέχει την Πανδοσία και τον Αχέροντα, δύο ονόματα που γνώριζε καλά, και γι' αυτό απέφευγε, στην Ήπειρο, αλλά δεν γνώριζε πριν ότι υπήρχαν στην Ιταλία.