Τι Κασσελάκης, τι Παπαδιαμάντης. Το ένα και το αυτό