Ο Γέροντας είχε ένα πνευματικό παιδί πολύ μορφωμένο που για όλα τα ζητήματα που τον απασχολούσαν ζητούσε τη συμβουλή του. Αυτός έφυγε για ένα διάστημα στο εξωτερικό και δεν πληροφορήθηκε για την κοίμηση του πνευματικού του πατέρα. Αφού επέστρεψε στην Αθήνα, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα και θέλησε να πάρει τη συμβουλή του Γέροντα. Πήρε λοιπόν τηλέφωνο στο γνωστό νούμερο και άκουσε τη φωνη του Πατέρα Πορφύριου να του απαντάει. Αμέσως ζήτησε την ευχή του, του είπε πιο πρόβλημα είχε και τον ρώτησε τι έπρεπε να κάνει. Ο Γέροντας τον συμβούψε πως να πράξει και πως να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Ο άνθρωπος ευχαρίστησε τπν Γέροντα και του είπε ότι, όταν θα έβρισκε χρόνο, θα ερχόταν για να τον δει. Τότε ο Γέροντας Πορφύριος του είπε να μην τον ξαναπάρει τηλέφωνο γιατί είχε πεθάνει!!