Ο πλοίαρχος Αντώνιος Γκεντιλίνης που μετέφερε τον Άγιο με το πλοίο του στον Άσο της Κεφαλλονιάς εξομολογήθηκε στον Άγιο τα αμαρτήματά του, όμως δεν του ανέφερε ότι είχε σφετεριστεί ένα μεγάλο μέρος του εμπορεύματος του συνεταίρου του που είχε ναυαγήσει. και είχε πνιγεί στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Άγιος Κοσμάς του υπενθύμισε αυτό το αμάρτημα του και του είπε να στείλει όσα χρήματα αντιστοιχουν στο εμπόρευμα που είχε πάρει στους συγγενείς του θύματος. Αν δεν υπήρχαν συγγενείς να το στείλει στη Μητρόπολη Σμύρνης να το μοιράσει στους φτωχούς.